Om oss

Företaget

Kunskapskällan Utveckling-Ledarskap-Kvalitet AB bildades år 2000 av Ann och Kjell Pihlgren, som under många år arbetat med utveckling av offentliga, privata och politiska organisationer.

Vi är ett litet familjeföretag med snabb service och liten och effektiv administration. Kunskapskällans affärsidé är att till små och stora organisationer erbjuda ett brett register av insatser inom utveckling, ledarskap och kvalitet. Vi arbetar genom vårt nätverk av experter med daglig erfarenhet från privat och offentlig verksamhet, från den politiska sektorn och från tjänstemannasektorn och från det pedagogiska fältet.

Vi är lätta att nå och som kund får du snabbt tillgång till våra tjänster. Vi är stationerade i Bergshamra, mitt i Roslagens famn.

Vår ekonomi är solid. Kunskapskällan AB har av både UC AB 2008 och av Intrum Justicia AB 2009 givits omdömet ”Högsta kreditvärdighet”. Enligt UC Risk Riskprognos 0.15 % och Riskklass 5.

Ann S Pihlgren tilldelades 2004 DAKS-ugglan, föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola för utomordentliga insatser i arbetet för elevinflytande och demokrati.

daksugglan

Ann S Pihlgren tilldelades 2009 års Skolportenstipendium för årets bästa doktorsavhandling, med motiveringen:

”Till Ann S Pihlgren för att hon knyter ihop de gamla grekerna med svenska skolbarn av idag, för att hon sammanför abstrakt filosofi och konkret praktiserbar verksamhet, för att hon förklarar och erbjuder en metod för undervisning i verkligt självständigt tänkande.”

Ann S Pihlgren

Ann har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med pedagogik och kvalitet, vilket bland annat inneburit arbete med organisationsutveckling, kvalitetsfrågor, revision och utvärdering samt ledarskapsutbildningar och handledning inom offentlig och privat sektor. Inom pedagogik är Ann filosofie doktor och forskar och utbildar idag lärare, är universitetslärare, har varit verksam som lärare i grundskola och gymnasium, rektor för kommunal skola och friskola med ansvar för grundskola, förskola, dagbarnvårdare och fritidshem och som utvärderare och utvecklare inom skolförvaltningen.
Ann har en mångårig erfarenhet som chef och ledare på olika nivåer, såväl som chef för kommunstyrelseförvaltning, som på mellanchefsnivå. Hon är utbildad examinator för Utmärkelsen svensk Kvalitet, USK, har arbetat bl.a. som lärare vid Kommunförbundets högskoleutbildningar för kvalitetsutvecklare och chefer och var under flera år domare i Utmärkelsen God Kvalitet i Karlstad. Hon är författare och en eftersökt föreläsare, handledare och konsult vad gäller pedagogik, ledarskap och kvalitetsfrågor.
Hon delar numera arbetstiden som VD, utbildare och konsult för Kunskapskällan och som universitetslektor och studierektor vid Stockholms universitet. Hon har också varit Barn- och skolnämndens ordförande i Norrtälje kommun, är nu ordförande i val- och förtroendemannanämnden och sitter sedan många år i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt har kyrkopolitiska uppdrag.

Arbetsområden inom Kunskapskällan: pedagogik och pedagogisk utveckling, ledarhandledning, ledarskapsutveckling, kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision, organisationsutvärderingar och utveckling av organisationer, EU-projekt, filosofisk vägledning och handledning.

Kjell Pihlgren

Kjell har varit lärare och skolledare sedan början av 60-talet och har en bred erfarenhet av alla skolformer och stadier såväl i Sverige som utomlands. Han har varit kommunpolitiker med uppdrag i Kommunfullmäktige och som nämndsordförande i Socialnämnd och Val- och demokratinämnd. Han är kyrkopolitiker och har en bred erfarenhet av föreningsliv. 

Kjell har ägnat mycket tid och intresse åt folkbildning, både som lärare och ordförande inom Medborgarskolan. Han har under en längre period utbildat och varit handledare för politiker på olika nivåer. Kjell arbetar med olika utredningsuppdrag, främst vad gäller bolagsbildningar, entreprenadupphandlingar och byggnationer. Han arbetar också med förhandlingshjälp till mindre företag, t.ex. till friskolor.

I Kunskapskällan ansvarar han dessutom för all administration och ekonomi.

Arbetsområden inom Kunskapskällan: politisk organisation och styrning, handledning av politiska ledare, utredningar, bolagsbildningar och entreprenadupphandlingar, förhandlingshjälp, ekonomi och administration.