Ledarskap och grupputveckling

Vi erbjuder såväl färdiga som skräddarsydda ledarskaps- och arbetslagsutbildningar på olika nivåer i organisationen, liksom handledning för enskilda ledare eller för ledare och arbetslag i grupp. De Sokratiska handledningarna är en särskild form av handledning som vi utvecklat för att fördjupa möjligheten till reflektion om den egna ledarrollen och dess villkor. Kontakta oss eller läs mer i vårt Bibliotek.

• Ledarhandledning, enskilt och i grupp
• Sokratisk ledarhandledning
• Ledarskapsutbildning
• Lagledarutbildning
• Teambuilding och arbetslagsutbildning
• Sokratisk handledarutbildning
• Kollegial feedback som handledning

Inom utbildningsområdet:
• Pedagogisk verksamhetshandledning
• Handledning i rektorskapet