Pedagogisk utveckling

- inom utbildning, skola och barnomsorg

Ett av våra starka kompetensområden är pedagogisk utveckling. Här kan vi erbjuda en rad olika föreläsningar, workshops, utbildningar och genomlysningar av den pedagogiska kvalitén i verksamheten. Kontakta oss för att diskutera er verksamhets behov av pedagogisk utveckling eller läs mer i vårt Bibliotek. Följande områden är populära utvecklingsområden:

• Sokratiska samtal i undervisningen
• Formativ och summativ bedömning av kunskap och kompetens: IUP, LPP, skriftliga omdömen, betyg, bedömningsmatriser och utvecklingsscheman
• Elevledda utvecklingssamtal
• Elevinflytande och ansvar, elevdemokrati
• Kollegial feedback
• Learning studies
• Driva friskola och fri förskola: organisation, driftsform, ansökan, förhandlingshjälp
• Läs- och skrivinlärning, matematikdidaktik

Vi kan också erbjuda kartläggningar av läs- och skrivfärdigheter hos barn och ungdomar och klassrumsobservationer