Sokratiska samtal

Ett av våra specialområden i såväl pedagogik som i ledarskaps och grupputveckling är Sokratiska samtal. De Sokratiska samtalen är ett sätt att arbeta med att utveckla barns, ungdomars och vuxnas tänkande, språk och sociala och intellektuella kompetens. Samtalen grundar sig på Sokrates majevtik, förlossningskonst, där idéer, värden och dilemman utforskas. De Sokratiska samtalen som pedagogisk aktivitet har sina rötter i både inom universitets- och folkbildningstraditionen och är idag ett arbetssätt som kan användas från förskola till universitet inom alla ämnen samt inom ledarhandledning. Ann S Pihlgrens doktorsavhandling Socrates in the Classroom undersökte de sokratiska samtalens praktik och dess effekter. Hon har också publicerat ytterligare litteratur i ämnet, se under Bokhandel. Du kan läsa mer i vårt Bibliotek. Fler uppsatser om sokratiska samtal hittar du också på www.mimer.org under organisation/våra utvecklingsarbeten.

• Sokratiska samtal i utbildning i alla ämnen från förskola till universitet
• Sokratisk ledarhandledning
• Sokratisk handledarutbildning